Eki 11

Oyuncu yönetimi

0 yorum

 

YÖNETMENİN ANA GÖREVLERİ

Mizanseni vermek ve oyuncunun performansı.

Yönetmenin çalışması

Çekim öncesi filmi baştan sona bütün ayrıntılarıyla bilip zihinsel tasarlama.

Ön hazırlık/oyuncularla okuma provası.

Mümkünse çok uzun bir okuma provası süreci.

Yardımcı yönetmen Callback prova yapar ve yönetmene sunar audition deneme çekimini.

Kişileştirme çok önemli/karekterizasyon/ kişiliklerin tüm yapısı analizi.

Ana karekterler ve önemli yardımcı karekterler üç boyutuyla ele alınmalıdır.

Karekterin hikayesi senaryo öncesinden senaryoyla bağlantılı.

Kişiliğin 3 boyutlu incelemelesi

1- Fizyolojik.

2- Sosyolojik.

3- Psikolojik.

Tipler için tip kişileştirmesi yapılır. Kişileştirmede bu 3 boyut iki yönüyle incelenir.

Statik dış görünüm (Bir kişinin toplum baskısı takındığı dış hareketlerinin ve sözlerinin bütünü)

Dinamik iç görünüm (Kişinin öznel, baskı dışında kalmaya çalışan ama çoğu kez dış baskı ve etkilerle kendine yabancılaşan psikolojik gerçeği)

Yönetmenin oyuncu seçimi de çok önemlidir.

Yönetmen oyuncuyla özel görüşme yapar. Genelde başrol içindir. Onu rahatlatıp bağ kurabilmeli.

Bazı yönetmenler oyuncuyu senaryo hakkında tam olarak bilgilendirmez. Oyuncu baştan sona bilirse kendi kafasındaki karakteri canlandırır. Ne çok bilgi nede hiç bilgi. Kaba taslak bilgi veren yönetmenler var. Bazıları da sadece birkaç sahneyi verir.

Bazı yönetmenler de oyuncunun bütün bir senaryoyu bilmesini zorunlu tutar.

Yönetmen her provaya bütün planların yorumlarını incelemelerini yapmış bir şekilde katılmalı.

Oyuncuları yapılacak işe inandırmalı.

© 2017 Kısa Film Yönetmenleri Derneği