top of page

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Film Festivali Standartları

1. Festivallerde finalist olarak yarışan veya gösterim seçkisine alınan filmlerin yönetmenlerinin ulaşım ve konaklama masrafları festivaller tarafından karşılanmalı ve tüm yönetmenler, ön jüri, ana jüri ve festivalin diğer konuklarıyla aynı ulaşım ve konaklama imkanlarına sahip olmalıdırlar.

2. Festivallerin yarışma veya gösterim seçkilerine, filmlerini temsil etmek için konuk olarak katılım sağlamış yönetmenlerle film gösterimlerinden sonra izleyicilere açık söyleşiler/soru-cevap oturumları gerçekleştirilmelidir.

3. Festivallerde finalist olarak yarışan veya gösterim seçkisi programlarına girmeye hak kazanan tüm filmlere en az 250 TL’lik bir telif ücreti ödenmelidir. Festivallerin maddi değer taşıyan tüm ödülleri, telif ödemeleriyle birlikte festivalin düzenlenme tarihinden sonraki üç ay içerisinde ödenmiş olmalıdır.

4. Festivallerin ön jüri ve ana jüri için belirlediği isimler, festivale finalist olarak seçilen veya gösterim seçkisine alınan filmler açıklanmadan önce ilan edilmelidir. Ön jüri ve ana jüride yer alacak olan isimler, sinema alanında çalışan sektör profesyonelleri ve akademisyenler arasından seçilmelidir. Festivallerin sponsor yöneticileri, şirket sahipleri ve belediye çalışanları, ön jüri veya ana jüriye dahil edilmemelidir.

5. Festivallerin yarışma ve gösterim seçkilerinde, kurmaca, belgesel, deneysel veya canlandırma kategorilerinde -tür ayırt etmeksizin- süre sınırlamaları 30 dakika olmalıdır.

6. Festivallerde kargo ve posta yoluyla film başvurusu kabulü terk edilip, başvuru sürecinde Filmfreeway, Withouabox, vb. online platformlar kullanılmaya başlanmalıdır.

7. Festivallerde gerçekleştirilen tüm film gösterimleri, en iyi perde, projeksiyon ve ses sistemine sahip salonlarda yapılmalıdır.*

8. Festivaller finalist olarak yarışan ve gösterim seçkisine alınan filmleri seyirciyle buluşturma amacı taşımalıdırlar. Festival öncesinde gösterim bilgilerinin reklam ve tanıtımları için tüm medya araçları kullanılmalı ve gösterimler sırasında seyircilerin festival alanlarına gelmesi için gerekli ulaşım imkanları sağlanmalıdır.

9. Festivaller kapsamında konusu kısa film olan söyleşi, atölye, panel, vb. etkinlikler bu alanda daha önce çalışmış uzmanlar ya da sektör profesyonelleri tarafından düzenlenmelidir.

10. Festivallerin en az bir tane sektör profesyoneli danışmanı olmalı ve belirlenecek olan danışmanlar festivalin programı, etkinlikleri, faaliyetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmelidirler.

*Teknik standart değerlendirmeleri, festivallerde filmleri gösterilen yönetmenlerden geri bildirimler alınarak yapılacaktır.

bottom of page